Modabet
Meritroyalbet
Piabet
Slotbar
sakarya escort bayan sakarya escort escort sakarya adapazarı escort webmaster forum
1xbet
1xbet giriş
Tipobet365 Giriş
bahis siteleri canli bahis
izmir escort izmir escort izmir escort escort izmir izmir escort denizli escort mersin escort izmit escort kayseri escort
Bugun...


Osman TURNA

facebook-paylas
HOLOGRAFİK EVREN KAVRAMI VE İSLAM-04
Tarih: 16-07-2020 23:03:00 Güncelleme: 16-07-2020 23:03:00


İslam İle Kesişmesi

Kur’an bizlere Hucurat Suresi 49.13 ayetinde; “Ey insanlar! Kuşku yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve boylara ayırdık. Allah yanında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Kuşkusuz Allah tam anlamıyla bilendir ve bilgili olandır.” diye bildirmektedir.

Bu ayette, özvarlık konumundaki tek ruhtan ya da nefisten veya bilinçten yaratılan insanlığın çeşitliliklere ayrıldığını, ancak aslında yukarda anlattığımız gibi her bir özvarlığın doğasında holografik bir yapı taşıdığını belirtmektedir. Her bir ruh,tümel içinde bir temeldir ve varolan ve varolmuş tüm diğer ruhlarla bağlantı halindedir.

Cennetle ilgili olarak; Ali İmran Suresi 3.133 ayetinde; “Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun.”,

Yine Hadid Suresi 57.21 ayetinde ise; “Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin genişliği kadar olan, Allah’a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu, Allah’ın bağışıdır. Onu dilediğine verir. Allah, büyük bağış sahibidir.” derken, eğer özvarlık olan ruh bir sürekliliğin parçası idiyse ve varolan ve olmuş bulunan tüm ruhlarla ilişki halinde olmakla kalmayıp diğer tüm atomlar, organizmalar ile zamanın ve mekanın içinde bir ilişki içindedir.

Bu “gerçekliğin” ikinci aşamasında şu akla gelir. Eğer bu gerçeklik, her bir atomun bir diğer atom ile ilişkide olduğu bir gerçeklik ise, evrenin merkezinde sayılan bir atom, en uçtaki ile de ilişkilidir. Bu ancak evren,gerçekten holografik temeller üzerine kurulmuşsa gerçekleşebilir. Şimdi bu bildirimi altıncı yüzyıldaki Arap toplumuna verdiğini düşünecek olursak ve onların kafalarını hologram gibi bir terimle karıştıramayacağını, en iyi şekilde tanımlamış diyebiliriz.

Her şeyin birbirleriyle bağlı ve ilişkili olduğu bir evrende zamanın tüm anlamını yitirdiği konusu, Kur’an’ın değişik yerlerinde şöyle ele alınır.

Hac Suresi 22.47 ayetinde; “Bir de senden acele azap istiyorlar. Oysaki Allah asla sözünden vazgeçmez. Kuşkusuz Rabbinin yanında bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir.

Mearic Suresi 70.4 ayetinde; “Melekler ve Ruh ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.

Şeklinde bizlere bildiriliyor. Zaman kavramı, Allahbakımından ele alınıldığındaanlamsızlaşır, çünkü Allah, zamandan ve mekandan uzak ve öte olandır. Gelecek bir zaman içinde insan için bile bu olabilir olacaktır.

Fiziksel ve Kuantum Gerçeklikler Arasında, Fiziksel veya Maddesel Varlık Yalnızca Bir Örtüdür;

İnsanlık bir şeyler yaparken, “orada” ve “orada olmayan” gibi kendimizinmeydana getirdiği ortak gerçeklikler içinde hareket ederiz, çünkü insan bilincinin her düzeyinde tüm akılların birbiriyle bağlı olduğu düzeyi bir şekilde ilkelendirmeye çalışırız. Daha da ötesi aklımız, frekanslardan oluşan bulanıklığı dönüştürerek algılama boyutumuza taşır ve bu Yaradan’ın ışığı ile yanarak bunlara bir de tutarlılık kazandırırız. Bu fiziksel veya maddesel yanılsama örtüsü gözlerimizden ancak varoluşun gerçek biçimini bulduğumuz bir diğer aşamada kalkacaktır.

Yüce Allah bunu bizlere, Kaf Suresi 50.22 ayetinde; “Andolsun ki, sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık; artık bugün gözün keskindir.” şeklinde bildirmektedir.

Beynin mercekleri ve süzekleri  içinden gördüğümüz her şey,aslındamadde biçiminde ortaya çıkar, ancak biz merceklerimizden kurtulursak onu bir çakışan kalıbı içinde görürüz, çünkü bizim merceklerimiz maddesel ve kuantum gerçeklik arasında bir örtü görevi görür. Keskin görüş, kişinin kendi yaşamının, yaşamın en ince ayrıntısında dahi saklı olduğunu görmesini belirtir.

Gerçekten bunu bize Kur’an, Nur Suresi 24.35 ayetinde; “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun göstergesi şudur; Duvarda bir oyuntu; içinde bir kandil, kandil de bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Kutlu bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar için örnekler verir. Allah, her şeyi tam anlamıyla bilendir.” şeklinde bildiriyor.

Nur, Arapça bir sözcük olup anlamı ışıktır, aynı zamanda bilinçli ışık, ruhsal ışık, kılavuz ışık anlamlarınadahi gelir. Aslında Allah, göklerin ve yerin ışığıdır, çünkü onun ışığı her yerde varlık bulmaktadır.

Burada bize anlatılmak istenilen en önemli olgu şudur; Biz, yani tüm insanlık tümelin imgesini taşıyan filmin kesilmiş parçalarıyız. Eğer bu doğruysa ki, bilimsellik doğruluyor, o zaman biz Yaratan’ın imgesine sahibizdir ve biz tümelin bir parçası yani belirmeleri ve onunla dahi birizdir. Acaba bu nedenle mi biz,evrenin gizemsel boyutu konusunda bilinmezleri ortaya çıkartabiliyoruz, sanırım bu bilgi,doğrusunu isterseniz içimizde olan bilgi olduğundandır. Belki de bu, insanın zihinsel olarak evrensel bilgiyi, Dünya adını verdiğimiz yaşamsal boyuttaki yerini bırakmadan bulabilmesinin tek nedenidir. Belki de eğitim, bilinçaltı zihinde hazır bulunan bilginin bulunmasıdır.

Kur’an bu gerçeği bizlere Bakara Suresi 2.31 ayetinde şöyle bildiriyor; “Allah, Adem’e (insanoğluna) tüm varlıkların adlarını öğretti...

Aslında, “Tüm varlıkların adları” kavramı ile anlatılmak istenilen, insanın kendi içinde gizli bilgileri bularak, kendisini değerli yapması gerektiğini anlatmaktadır. İnsan matematiksel yasaları kurallaştırır, bu kendi aklının bir ürünü olup, dışında uzanan doğa ile uygunluk göstermektedir. Gerçekteninsanlık aklının bu bilgilere zaten sahip olduğunu bize göstermektedir.

Bilinç, Fiziksel Beynin Bir Ürünü mü?

Ademin yaratılışı fiziksel bir bedenin yaratılışını değil, onun kendi bilincine varışıyla ilgili akla ilişkin durumuna ulaşma boyutunugöstermektedir, ondan sonra insan maddesel olmayan bir durumda var olur, bu durum kişinin ruh diye adlandırabileceği bir aydınlanma durumu olup, yeni değerler kazanabileceği aklı ve diğer kısımlarıdır.

Bu durumu bizlere, Muminun Suresi 23.12-14 ayetlerinde; “Yemin olsun ki, biz insanı topraktan oluşan bir özden yarattık. Sonra onu çok dayanıklı ana rahminde bir damlacık yaptık. Sonra o damlacığı bir embriyoya dönüştürdük, o embriyoyu bir et parçası haline getirdik, sonunda o kemiğe de bir et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratılışta yeniden kurduk. Yaratıcıların en güzeli Allah’ın güç ve sanatı ne yücedir!” şeklinde bildirmektedir.

Bir damlanın rahimde güvenle yerleştirilmesinden sonra o damlacığın embriyoya dönüştüğünü, onu da kemik ve etle kapladığını ve bu aşamada dölütün neredeyse tamam sayılabileceğini anlatıyor. Onun duyu organları tam olarak donatılmıştı. Yalnızca duyu organları yaratıldıktan sonra, Yaratan ona kendi özvarlığından yarattığı birimsel varlığa vermiş olduğu anlamında ruhunu üfler ve böylece yeni bir “Yaratıcı Düzeni” ortaya çıkar. Burada ruhun bedenden ayrı bir şey olduğu belirgindir. Başka sözcüklerle anlatmak istersek, ölüm fiziksel yasalar altında yaşayan maddesel bedene gelir. zihinsel bir konumda yaşayan yanılsama durumu içinde olan bir ruha gelmez. Ruh, zaten maddesel bedenin dışında maddesel olmayan bir varlık, ya da kişilik altında varlığını sürdürmektedir. Ruh bir aydınlanmadır, en üstün yaşam biçimidir, evrenin tümünden farklı ve ayrı bir varlık olarak görünmektedir. Varlık olarak doğal aydınlığından dolayı her ruh, zihinsel bir aydınlanma ve maddeötesi anlamsal bir coşku taşır ve bu nedenle bilinç,maddesel bedenin değil, ruhun bir parçasıdır.

Bizim fiziksel varlığımız, bir yanılsamadan başka bir şey değildir. “Bilinçdurumu”,maddesel bir bedeni belirgin kılar ve onun çevresinde oluşan maddesel diye adlandırdığımız ortamı açığa çıkartır ve bizler “bir frekanslar denizi” içinde yüzen “alıcılar” olduğumuzdan dolayı, bu frekans bulutunun Yaratan’ın ışığı ile aydınlanması durumunda da,bildiğimiz maddesel biçimi almaktadır. Daha ötesi, biyolojik yapılarımız bizim bilincimizin holografik gösterimi olup, maddesel varlığımızın ikincil bir gerçekliğidir. Gerçek varoluş, tüm yaratıcılığın ve özgür istenç uygulamalarının yer aldığı “bilinç” alanı içinde olup, biz bu “bilinç” durumumuzu değiştirebilirsek, bedenimizin sahip olduğu holografik gösterimini de değiştirebiliriz ve böylece onun hastalıklara yakalanma ve genel sağlık durumunu iyileştirebiliriz.

Bu anlatım, bizim maddesel varlığımızı reddetmemiz anlamına gelmez, ancak maddesel yönümüz yalnızca ikincil bir gerçekliktir. Yaratılanların gerçek varlıkları, “maddesel düzenler içinde değil, bilinçli düzenler içindedir”. Maddesel yüzler “süzektengeçmiş” yani aklın denetimi altında bulunan yüzlerdir ki, bunlar bilinç tarafından değerlerini sergilemek amacıyla yaratılmıştır. Bizim gerçekliğimizin iki farklı yönü vardır. Kendimizi mekan içinde hareket eden maddesel bedenler olarak görebiliriz. Ya da holografik bir şekilde düzenlenmiş evrenin her tarafında yer alan, ışık veya ses dalgalarının birbirleriyle birleşmesi anlamındaki“elektromanyetik girişim” kalıplarının bir izdüşümü olarak görebiliriz. Bohm, bu ikinci görüşün daha doğru olduğu inancını taşıyordu. Kendimizi holografik evrene bakan, holografik bir akıl ve ruh olarak görmek dahi bizi tekrar ikileme düşürür, çünkü bu aslında birbirinden asla ayrılamayacak bir şeyi ikiye ayırma uğraşının dile gelişi olurdu.

İnsanlık, kendi bilincine ulaşmasından bu yana biz sürekli bir akılsal gelişim durumu içindeyiz ve yaşam gerçekliği sürekli gelişen bir değişim olup, bu tek yönlü değişim bizi daha yüksek bilinç durumlarına doğru götürmektedir. Eğer yaratılışın tümünü analiz edecek olursak akılcılık, evren, dünya, bitki ve hayvanlar dünyası gibi tüm bilinçli düzenlere üstün gelir yani akıl her şeyden üstün tutulmuştur. Yaratılış işlemini tamamlamış olmalarından dolayı, değişmezlik kazanmışlar ve kendileri tarafından geliştirilmiş olan bir üreme işlemine bağlı olmuşlardır. Şu anda, yaratma işleminin halen etkin olduğu tek düzen kendi bilincine sahip insandır. İnsanın yolları akılcıdır. Ancak yalnızca “yapan” zekası ile, daha önceden kendisine Kur’an ve benzeri şekillerde iletilmiş yasaların öncülüğü olmasaydı, salt zekasının oluşturacağı yasaları ve değerleri ile yolunu belirleyemez. Aynı şekilde, bu dünya yüzünde yaşayan insanlara Adem’den İsa’ya kadar değişik elçiler aracılığıyla bu öncülük iletilmiştir.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HABER ARA
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
YAZARLAR
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 4 3 0 1 11 1 10 +10
2 Fenerbahçe 4 2 0 2 4 2 8 +2
3 Fatih Karagümrük 4 2 1 1 8 4 7 +4
4 Galatasaray 4 2 1 1 5 2 7 +3
5 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 7 +2
6 Antalyaspor 4 2 1 1 4 2 7 +2
7 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 +1
8 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3
9 Göztepe 4 1 0 3 8 4 6 +4
10 Konyaspor 4 1 0 3 5 2 6 +3
11 Kasımpaşa 4 2 2 0 3 2 6 +1
12 Kayserispor 5 2 3 0 4 8 6 -4
13 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1
14 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2
15 Yeni Malatyaspor 5 1 2 2 4 8 5 -4
16 Gençlerbirliği 3 1 1 1 1 2 4 -1
17 Beşiktaş 4 1 2 1 5 7 4 -2
18 Başakşehir FK 5 1 3 1 2 6 4 -4
19 Gaziantep FK 4 0 1 3 6 8 3 -2
20 Denizlispor 4 0 2 2 1 6 2 -5
21 MKE Ankaragücü 4 0 3 1 4 8 1 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 İstanbulspor 5 4 1 0 10 4 12 +6
2 Altay 5 3 1 1 9 2 10 +7
3 Ankara Keçiörengücü 5 3 1 1 5 2 10 +3
4 Adanaspor 5 2 0 3 6 2 9 +4
5 Altınordu 5 3 2 0 8 8 9 0
6 Tuzlaspor 4 2 0 2 9 5 8 +4
7 Adana Demirspor 5 2 1 2 7 4 8 +3
8 Samsunspor 5 2 1 2 6 5 8 +1
9 Giresunspor 4 2 1 1 6 6 7 0
10 Balıkesirspor 4 2 2 0 5 5 6 0
11 Bandırmaspor 5 1 2 2 6 7 5 -1
12 Akhisarspor 4 1 2 1 2 2 4 0
13 Bursaspor 4 1 2 1 7 8 4 -1
14 Ümraniyespor 5 1 3 1 5 10 4 -5
15 Ankaraspor 4 1 3 0 2 7 3 -5
16 Eskişehirspor 5 0 2 3 2 9 3 -7
17 Boluspor 4 0 3 1 3 6 1 -3
18 Menemenspor 4 0 3 1 4 10 1 -6
Takım O G M B A Y P AV
1 Turgutluspor 5 5 0 0 6 1 15 +5
2 Serik Belediyespor 5 3 0 2 9 2 11 +7
3 Karacabey Belediyespor 5 3 1 1 7 3 10 +4
4 Eyüpspor 5 3 1 1 9 6 10 +3
5 Kırklarelispor 5 2 0 3 7 1 9 +6
6 Mamak FK 5 2 1 2 6 3 8 +3
7 Tarsus İdman Yurdu 5 2 1 2 8 8 8 0
8 Van Spor 5 2 1 2 3 3 8 0
9 Elazığspor 4 2 1 1 6 4 7 +2
10 Etimesgut Belediyespor 4 2 1 1 5 3 7 +2
11 Pendikspor 5 2 3 0 9 7 6 +2
12 Kırşehir Belediyespor 4 2 2 0 3 3 6 0
13 Sakaryaspor 5 1 1 3 3 3 6 0
14 Pazarspor 5 2 3 0 8 13 6 -5
15 Bodrumspor 5 1 4 0 7 9 3 -2
16 Bayburt Özel İdare Spor 3 1 2 0 3 5 3 -2
17 1922 Konyaspor 5 1 4 0 2 4 3 -2
18 Sivas Belediyespor 4 0 2 2 3 6 2 -3
19 Kastamonuspor 5 0 3 2 4 11 2 -7
20 Kardemir Karabükspor 5 0 5 0 1 14 0 -13
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 5 4 1 0 12 4 12 +8
2 Fatsa Belediyespor 5 4 1 0 7 3 12 +4
3 Diyarbekirspor 4 3 1 0 6 2 9 +4
4 Çankaya FK 4 3 1 0 7 5 9 +2
5 Arnavutköy Belediye 4 2 0 2 5 3 8 +2
6 Belediye Derincespor 4 2 1 1 5 3 7 +2
7 Ofspor 4 2 1 1 6 5 7 +1
8 Kızılcabölükspor 4 2 2 0 6 5 6 +1
9 Edirnespor 4 2 2 0 6 7 6 -1
10 Artvin Hopaspor 4 2 2 0 4 5 6 -1
11 Yeşilyurt Belediyespor 4 1 2 1 5 4 4 +1
12 Payasspor 5 1 3 1 3 6 4 -3
13 Nevşehir Belediyespor 4 1 3 0 4 7 3 -3
14 1877 Alemdağspor 4 0 2 2 2 7 2 -5
15 Kemerspor 2003 4 0 3 1 3 7 1 -4
16 Manisaspor 5 0 4 1 3 11 1 -8
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/10/2020 Antalyaspor vs Gaziantep FK
 18/10/2020 Fatih Karagümrük vs Kasımpaşa
 18/10/2020 Göztepe vs Fenerbahçe
 19/10/2020 Galatasaray vs Alanyaspor
 19/10/2020 Gençlerbirliği vs Denizlispor
 23/10/2020 Kasımpaşa vs Göztepe
 24/10/2020 MKE Ankaragücü vs Hatayspor
 24/10/2020 Gaziantep FK vs Konyaspor
 24/10/2020 Başakşehir FK vs Antalyaspor
 24/10/2020 BB Erzurumspor vs Galatasaray
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/10/2020 Ankaraspor vs Giresunspor
 18/10/2020 Boluspor vs Tuzlaspor
 18/10/2020 Bursaspor vs Balıkesirspor
 19/10/2020 Akhisarspor vs Menemenspor
 20/10/2020 Ankara Keçiörengücü vs Bandırmaspor
 20/10/2020 Eskişehirspor vs Samsunspor
 21/10/2020 Giresunspor vs Adanaspor
 21/10/2020 Adana Demirspor vs Ümraniyespor
 21/10/2020 Altınordu vs Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/10/2020 Bayburt Özel İdare Spor vs Etimesgut Belediyespor
 20/10/2020 Elazığspor vs Kastamonuspor
 20/10/2020 Kırşehir Belediyespor vs Tarsus İdman Yurdu
 21/10/2020 Bodrumspor vs Kırklarelispor
 21/10/2020 Karacabey Belediyespor vs Van Spor
 21/10/2020 Mamak FK vs Eyüpspor
 21/10/2020 Pendikspor vs 1922 Konyaspor
 21/10/2020 Sakaryaspor vs Pazarspor
 21/10/2020 Serik Belediyespor vs Turgutluspor
 21/10/2020 Sivas Belediyespor vs Kardemir Karabükspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/10/2020 Artvin Hopaspor (H:1) vs Belediye Derincespor
 18/10/2020 Çankaya FK vs Edirnespor (H:1)
 18/10/2020 Yeşilyurt Belediyespor vs Kemerspor 2003 (H:1)
 18/10/2020 Nevşehir Belediyespor vs Diyarbekirspor
 18/10/2020 Kızılcabölükspor vs Ofspor
 18/10/2020 1877 Alemdağspor vs Arnavutköy Belediye
 28/10/2020 Payasspor vs 1928 Bucaspor
 29/10/2020 Arnavutköy Belediye vs Artvin Hopaspor
HAVA DURUMU
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
nöbetçi eczaneler
YUKARI